Osteopathie

Definitie

“De osteopathie is een manuele, diagnostische en therapeutische benadering voor het behandelen van functiestoornissen in de mobiliteit van gewrichten en weefsels in het algemeen, en voor het vaststellen van het aandeel ervan in het ontstaan van ziekteverschijnselen.”
Belgische Academie voor Osteopathie vzw 

We beoefenen een manueel beroep met een specifieke, doorgedreven handvaardigheid. De behandeling steunt op een diagnostiek gevormd door een diepgaande anamnese (bevraging), een klassiek klinisch onderzoek aangevuld met een specifiek palpatie-onderzoek van het individu, waarbij de osteopaat opmerkzaam is voor bewegingsbeperkingen op alle mogelijke niveaus. Indien nodig aangevuld met klinische of paraklinische onderzoekingen.

De osteopaat realiseert de zorg van de patiënt in de eerste lijn. Dit wil zeggen dat er voor een bezoek aan de osteopaat geen verwijzing nodig is van de huisarts of van een specialist. Maar dit wil natuurlijk niet zeggen dat er geen nauwe samenwerking is met uw huisarts of specialist.

De anamnese

Bij uw eerste consultatie stelt uw osteopaat veel vragen: over de klacht, maar ook over de ziektegeschiedenis, leefgewoonten, en dergelijke. Door deze bevraging of anamnese vormt uw osteopaat zich een beeld van de patiënt met zijn gepresenteerde klacht(en) en hun mogelijke oorzaak. De anamnese stelt hem ook in staat om potentieel ernstige ziekten uit te sluiten. Een doorverwijzing naar een competente zorgverlener kan zich hierdoor opdringen.

Klinische onderzoek

Het osteopathische klinisch onderzoek bestaat meestal uit een combinatie van specifiek met de hand uitgevoerde osteopathische onderzoekstechnieken en klinische onderzoekstechnieken die ook door andere gezondheidsberoepen worden aangewend (zoals bijvoorbeeld het nemen van de bloeddruk of het luisteren met de stethoscoop).

Osteopathische behandeling

Aan de hand van de gegevens uit de anamnese en na het uitvoeren van het klinisch onderzoek kan de osteopaat dan beslissen of aanvullend onderzoek noodzakelijk is. Dit geheel leidt tot het formuleren van een werkdiagnose en het opstellen van een behandelplan. Dit alles wordt besproken met de patiënt.

Het doel van een osteopathische behandeling bestaat erin om de functie te herstellen.

Uw osteopaat staat een gamma aan manuele technieken ter beschikking, die aangrijpen op verschillende niveaus van het lichaam. Ze kunnen worden uitgevoerd ter hoogte van de weke delen van het lichaam: zoals spieren en gewrichtsbanden; het kan handelen over de specifieke aanwending van beweging of de positionering van gewrichten om het bereik en de kwaliteit van de beweeglijkheid te verbeteren; het uitvoeren van specifieke en gecontroleerde snelle gewrichtsmanipulaties; manuele technieken om de functie te beïnvloeden van orgaanstructuren; …

In het kader van een osteopathische behandeling wordt bovendien de nodige aandacht besteed aan algemene leefregels en aan preventie in het bijzonder.

Duur behandeling

Behandelduur en frequentie zijn afhankelijk van de individuele patiënt en zijn klacht. De patiënt wordt hierover geïnformeerd, alsook over eventuele veranderingen in diagnose, behandelingsplan, bijkomende klinische onderzoeken en/of doorverwijzing. Toch kunnen we stellen dat een osteopathische consultatie gemiddeld 45 minuten duurt.

Terugbetaling

Omdat de osteopathische zorg (nog) niet opgenomen is in de “verplichte ziekteverzekering” (RIZIV), wordt de terugbetaling ervan sinds 2000 door de mutualiteiten (ziekenfondsen) georganiseerd via hun “bijkomende verzekering”.

Enkel osteopaten die door de mutualiteiten erkend worden, komen voor deze terugbetaling in aanmerking
Hiertoe hebben zij van de mutualiteiten een erkenningsnummer (095/096…) gekregen. Na elke consultatie krijgt u van uw osteopaat een uniform “attest osteopathie” dat u dan kan aanbieden aan uw ziekenfonds. Er wordt een tussenkomst voorzien van 10 EUR per consultatie met een maximum van 5 consultaties per kalenderjaar. Het bedrag en het aantal tussenkomsten kan licht variëren afhankelijk van bij welk ziekenfonds men aangesloten is.

Sommige aanvullende verzekeringen (DKV…) voorzien, in specifieke polissen, met in een hogere terugbetaling van osteopathische zorg. Wij raden u aan om inlichtingen in te winnen bij uw verzekeraar.

Indicaties :

U kan terecht voor aandoeningen van het bewegingsstelsel (zoals rug- en allerlei gewrichtsklachten) maar ook voor functiestoornissen die geen betrekking hebben op het bewegingsstelsel (zoals bijvoorbeeld functionele klachten van het spijsverteringsstelsel of de bloedsomloop).

Hieronder wordt er eerder een opsomming gegeven van klachten waarmee een patiënt tot bij een osteopaat komt (deze lijst dient enkel als richtlijn en het is niet de bedoeling om volledig te zijn) :

 • Klachten die in relatie staan tot het bewegings- (lage rugpijn, lumbago, nekpijn…) en zenuwstelsel (sciatica…), zoals: pijn, ongemak en verminderde functie van spieren, gewrichten.
 • Een val, kwetsuren en verstuikingen, de effecten van een onaangepaste houding, verhoogde spanning, emotionele stress en hoofdpijn.
 • Een verminderde functie van lichaamssystemen die zich merkbaar maken in de vorm van verteringsproblemen, klachten van de bloedsomloop, ademhalingsklachten, oor-, neus- en keelproblemen, urologische klachten, stressgerelateerde en infectieziekten. Het is ook aangetoond dat osteopathische zorg effectief ondersteunend is bij ziekenhuisopname en postoperatief herstel.
 • Sport-gerelateerde klachten op alle niveaus, topsporters incluis.
 • Geassocieerde klachten bij zwangerschap, de pasgeborene en tijdens de kindertijd.
 • Soms weet de patiënt niet wat er scheelt maar ze voelen zich niet goed. Misschien voelen ze zich “niet goed in hun vel”, of ervaren ze een gebrek aan comfort dat er voordien wel

Osteopathie bij kinderen

In de geneeskunde is het een gouden regel dat een kind geen kleine volwassene is. Dit geldt natuurlijk ook voor de osteopathie! Kinderen ontwikkelen zich op allerlei vlakken. Ze groeien, hun spraak en motoriek ontwikkelen zich en hun eigen persoonlijkheid vormt zich. Al deze aspecten maken dat ieder kind een unieke benadering vergt.

Osteopathie bij kinderen is een zachte geneeswijze die door zijn specifieke technieken weinig bijwerkingen uitlokten als aangenaam ervaren wordt. Een osteopaat zal een kind nooit kraken!

Aangezien een bezoek bij de osteopaat een nieuwe beleving is voor het kind én vaak ook voor de ouders, is het goed om je kind voor te bereiden op een osteopathisch onderzoek.

Vertel hem of haar dat je naar de osteopaat gaat en zeg ook waarom. Je kan ook meegeven dat de osteopaat eens zal voelen aan het hoofd, de nek, de voetjes, het buikje,.. Vertel ook dat hij/zij een tijdje op een behandeltafel zal liggen of zitten.

Het is voor uw kind prettig dat hij geen honger heeft en uitgerust is. Er is wat speelgoed aanwezig, maar een eigen knuffel of speeltje is natuurlijk ook fijn.

Zuigelingen

Algemeen gaat men ervan uit dat kinderen en baby’s geen stress of spanningen hebben omdat ze jong en beweeglijk zijn. Helaas is de werkelijkheid anders !

Geboren worden voor de mens is één van de meest traumatiserende gebeurtenissen in zijn leven. Het moet natuurlijk niet steeds in zijn meest negatieve betekenis worden geïnterpreteerd. Dit betekent gewoon dat er heel wat bevallingen gebeuren die zwaarder zijn dan wat normaal te verwachten valt ( vacuümpomp, tangverlossing, keizersnede).

Het moeilijk geboren worden, kan leiden tot onopgeloste spanningen in het lichaam van de baby waardoor allerlei functionele klachten kunnen ontstaan ( zie indicatielijst). Daarom is het aangeraden kort na de geboorte in te grijpen indien u merkt dat uw baby’tje ‘ niet lekker in zijn vel zit’.

Hoe jonger kinderen zijn, hoe sneller ze zich kunnen corrigeren en reageren op een behandeling.

Indicatielijst

 • Mijn baby heeft problemen met zuigen of slikken;
 • Mijn baby draait het hoofdje steeds in dezelfde richting; zijn/haar schedel is afgeplat of enigszins vervormd;
 • Mijn baby huilt en is moeilijk te sussen, heeft slaapproblemen, is steeds geagiteerd;
 • Mijn baby heeft oprispingen en darmkrampen. Zijn/haar buikje is gespannen, heeft een moeilijke stoelgang of heeft vaak de hik;
 • Mijn baby heeft steeds hetzelfde oogje dat traant;
 • Mijn baby houdt zich scheef gebogen, verwringt zich of gooit regelmatig het hoofdje naar achteren;
 • Een heupje blijft steeds meer gebogen;
 • Mijn baby gebruikt een arm of een hand minder dan de andere.Ook deze lijst is niet volledig.

Kleuters en kinderen

Mogelijke indicaties kunnen zijn :

 • Rug- en gewichtsklachten
 • Scoliose
 • Torticollis
 • orthodentie
 • Astma
 • Hoofd-, buik- en oorpijn, veelvoudige oorontstekingen
 • Leer- en concentratiestoornissen
 • Gedragsproblemen : ADHD-ADD
 • Slaapstoornissen
 • Moeilijke spijsvertering en verstoorde stoelgang

Zwangere vrouwen

Het zou één van de mooiste en meest intense momenten uit je leven moeten zijn, maar een zwangerschap kan ook veel klachten met zich meebrengen. Sommige vrouwen beleven de zaligste tijd van hun leven, voor anderen is het een ware nachtmerrie. Heel veel klachten worden van de hand gedaan als “ het hoort erbij”. Maar dit hoeft niet…

Osteopathie kan ervoor zorgen dat de geïrriteerde en gespannen zones ontspannen worden op een zachte manier. Dit zorgt ervoor dat niet alleen het welzijn van de vrouw wordt verhoogd maar ook dt de baby meer ruimte krijgt waardoor dit in veel gevallen de bevalling vergemakkelijkt. Een osteopathische behandeling houdt geen enkel gevaar in voor het ongeboren kind.

Mogelijke indicaties kunnen zijn :

 • Bekkeninstabiliteit
 • Ischialgie
 • Postnatale incontinentieproblemen
 • Pijn tussen schouderbladen
 • Hoofd-en nekpijn
 • Obstipatie na de zwangerschap