Praktisch

Afspraken

Gelieve bij uw eerste afspraak uw identiteitskaart, geneeskundig voorschrift voor kinesitherapie, klever van uw ziekenfonds en andere relevante medische documenten mee te brengen.

Indien u uw afspraak niet kan nakomen, gelieve tijdig (24u op voorhand) te annuleren, zoniet zal deze worden aangerekend. Hiermee kunnen we iedereen de kans geven om behandeld te worden en zo verbeteren we onze dienstverlening naar u toe.

Indien u een geplande operatie moet ondergaan waarvoor u achteraf revalidatie nodig hebt, willen u vragen om ons tenminste 2 weken voor de ingreep hierover in te lichten.
De eerste weken van een revalidatie zijn vaak zeer intensief (3 of zelfs 5 sessies per week). Door ons vooraf te informeren kunnen wij plaats vrijhouden in onze agenda. Daarmee garandeert u dat uw revalidatie bij ons kan doorgaan. Zo niet, dan bestaat de kans dat wij u omwille van plaatsgebrek naar een andere praktijk moeten doorverwijzen.

 

Tarieven

Voor kinesitherapeutische verstrekkingen (30 min.) hebben we met onze praktijk besloten om niet in de conventie 2018 te stappen.
De niet-toetreding gaat in vanaf 1 februari 2018 en houdt mogelijk in (afhankelijk van uw verzekeringsstatus) dat er een verminderde terugbetaling vanwege het ziekenfonds zal zijn. 

Wij hanteren volgende vaste tarieven:

Eerste afspraak – intakegesprek (30min.):                      € 34,00
Behandeling in de praktijkruimte (30min.):                   € 28,00
Behandeling aan huis (30min. incl. verplaatsing):      € 30,00

Voor Osteopathische verstrekkingen (sessie duurt 45min) betaalt u €50 waarvan bijna alle mutualiteiten u €10 terugbetalen, dit tot 5 sessies/jaar

 

Betaling

De kinesitherapie wordt bij voorkeur betaald per overschrijving.
De Osteopathie wordt bij voorkeur cash betaald.
Wij bieden ook de mogelijkheid om via Bancontact of de bancontact-app te betalen.