Kinesitherapie

Werkwijze

Aan de hand van een gesprek en gerichte vragen proberen we een beeld te vormen van je klachtenpatroon.

We krijgen een totaalbeeld van de patiënt door te kijken hoe die recht staat, daarbij letten we op de houding, op asymmetrieën…

Door het uitvoeren van specifieke bewegingen kan afgeleid worden waar een blokkage of bewegingstekort zich situeert. Via een ruim arsenaal aan behandeltechnieken worden bewegingsbeperkingen weggewerkt. In de eerste plaats trachten we de mobiliteit te herstellen, nadien wordt aandacht besteed aan stabiliteit en functieherstel.Bij elke behandeling kijken we welke vooruitgang de patiënt maakt.

Revalidatieschema’s kunnen op elk moment worden aangepast.

Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie is bedoeld om letsels opgelopen tijdens het sporten te behandelen, zowel traumatische letsels als overbelastingsletsels. Door middel van manuele therapie in combinatie met oefentherapie en functionele training zorgen wij dat u u sportactiviteiten zo snel mogelijk kunt hervatten op een verantwoorde manier. In deze heropbouw houden we rekening met verschillende aspecten voor uw specifieke sportdiscipline als kracht, uithouding, snelheid, lenigheid en coördinatie. Eens men op het niveau is de sport te kunnen hervatten geven wij ook de nodige begeleiding bij de opbouwen van de belasting.

Mulligan Concept

Het Mulligan Concept is een methode die door een aantal kinesitherapeuten en manueel therapeuten wordt gebruikt om pijnvrij te kunnen mobiliseren. De methode gaat hypothetisch uit van een zogenaamd sporingsprobleem.

Als metafoor kun je hierbij denken aan een niet soepel lopende lade in een kast. Het spoor terugvinden is hier vaak een kwestie van een subtiele aanpassing van de positie van de lade, waarna het openen en sluiten weer zonder frictie kan plaatsvinden. Door in een menselijk gewricht deze gecorrigeerde beweging pijnvrij in te slijpen wordt het normale patroon hersteld. Dit fenomeen leidt vaak tot een snel en blijvend herstel van de gewrichtsfunctie.

Het Mulligan Concept is niet geschikt voor alle problemen, maar wel voor veel klachten aan het bewegingsapparaat, zoals bv. aan een knie, enkel, heup, schouder, rug, arm, pols, hand.

Je kan je verstapt hebben of een verkeerde beweging gemaakt hebben. Meestal is er op röntgenfoto’s of scans niets te zien maar ervaar je toch pijn, meestal bij de beweging. Soms speelt de klacht al jaren, soms pas een paar dagen. Indien een gewricht niet goed spoort, is er vaak met de methode Mulligan Concept veel en ook snel resultaat te behalen. De Mulligan kinesitherapeut kan vrij snel beoordelen of er sprake is van een sporingsprobleem en of het Mulligan Concept voor jou een geschikte behandeloptie is.

Manuele therapie

Manuele Therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie, gericht op klachten van het bewegingsstelsel, in het bijzonder de wervelkolom en gewrichten in de bovenste en onderste ledematen. De manueel therapeut is tevens opgeleid om een verband te vinden tussen de verschillende regio’s en stelsels van het lichaam. Zo kan bv. hoofdpijn veroorzaakt worden door een functiebeperking van de bovenste nekwervels, kniepijn door een stoornis t.h.v. de heupen, pijn in de hartstreek door een blokkage van een ribgewricht t.h.v. de schouderbladen, enz. Wanneer we bv. door het dragen van nieuwe schoenen met een hogere hak gedwongen worden om de voet anders te bewegen, verandert onze manier van lopen. Die andere manier van lopen gaat ook gepaard met een verandering van bewegingen in knieën, heupen, bekken, wervelkolom, en uiteindelijk in het gehele lichaam. Zeker als deze situatie lange tijd duurt, kan het bestaande evenwicht tussen de vorm van het lichaam en de bewegingsvoorkeur worden verstoord en kunnen er op allerlei plaatsen in het lichaam klachten ontstaan.  Wanneer bv. iemand pijn in zijn nek heeft, zal hij proberen de pijn zoveel mogelijk te ontwijken door de nek minder te bewegen. Om de meeste dingen toen te kunnen blijven doen, zal er anders bewogen worden in de rest van de wervelkolom en in andere gewrichten. Als het lichaam zich voldoende kan aanpassen aan de nieuwe situatie dan zullen er geen klachten optreden. Wanneer deze persoon zou gaan hardlopen (wat veel beweging van de nek vergt) dan kunnen de gemaakte aanpassingen weleens tekort schieten. Er kunnen klachten ontstaan in de nek, maar ook op andere plaatsen, zoals een peesontsteking in de schouder, of een spierscheur in het bovenbeen (omdat ook de knie gedwongen wordt om anders te gaan bewegen). De plaats waar de klacht zit (in de schouder of in het bovenbeen) zegt dan niets over de oorzaak van de klachten. Het behandelen van slechts de schouder of het bovenbeen zal de klachten niet altijd wegnemen. Het totale evenwicht van het lichaam zal hersteld moeten worden om de oorzaak van de klachten op te heffen.

Omdat iedereen een eigen manier van bewegen heeft, wordt de therapie afgestemd op de bewegingen, zoals het lichaam die gewend is te maken.Tijdens de behandeling worden vrijwel alle gewrichten van het lichaam bewogen op een zeer zachte, meestal pijnvrije manier. Er is absoluut geen sprake van ‘kraken’ of ‘rechtzetten’.

Voor welke klachten kan je terecht?

Hoofd- en nekpijn, geassocieerd met nekstijfheid, nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen, hoge rugklachten met eventueel rib- en borstpijn, lage rugklachten met eventueel uitstraling naar de benen, instabiliteit of blokkage van het bekkengewricht, duizeligheid, kaakklachten, heupklachten, knieklachten, voet- en enkelproblemen, overbelastingsletsels, sportblessures, enz.

Vraaggesprek & onderzoek

Tijdens de eerste consultatie wordt er een uitgebreid vraaggesprek gevoerd met de patiënt. Er wordt ook een klinisch onderzoek uitgevoerd. Hierbij wordt niet alleen naar de plaats van de pijn gezocht maar tevens naar de oorzaak van de klacht. Deze oorzaak kan te wijten zijn aan een (bio)mechanische overbelasting van een gewricht, een zenuw en/of het spier-pees-apparaat. Door deze overbelasting kan lokale pijn ontstaan ter hoogte van de overbelaste structuren en weefsels zelf. Soms kan deze pijn echter ook uitstralen naar andere delen van het lichaam, dit wordt dan uitstralende pijn genoemd.

Behandeling Manuele Therapie

Afhankelijk van dit onderzoek wordt een behandelplan opgesteld en ee prognose gemaakt. Samen met de patiënt wordt gekeken wat voor hem of haar de beste behandelopties zijn. Een behandeling kan bestaan uit manuele technieken, maar ook uit advies, oefeningen of thuisopdrachten. Met behulp van manueel therapeutische technieken, zoals mobilisaties of voorzichtige manipulaties, kan een bewegingsbeperking worden opgelost.

Hyperventilatie

Een gezonde ontspannen ademen gebeurt vanuit de buik.  Hyperventilatie is het gevolg van een verkeerde manier van ademhalen, waardoor onze grote ademhalingsspier, diafragma genaamd, te gespannen komt te staan en we tal van negatieve lichamelijke sensaties ervaren.

De oorzaak van hyperventilatie kan zowel psychisch als fysiek zijn.

De meeste mensen ontwikkelen symptomen doordat ze veel spanning en stress ervaren, perfectionistisch ingesteld zijn of met angsten en pijn geconfronteerd worden.  Maar ook fysieke factoren kunnen aanleiding geven zoals regelmatige krampen, een spastisch colon, pijnlijke maandstonden, teveel de buik intrekken, spannende broeken dragen, astma, allergieën met weerslag op de ademhaling, sinusitis, verstopte neus, enz.

Door deze uitlokkende factoren trek je gemakkelijk je schouders op en je onbewust “hoger gaat ademhalen”, nl. meer met de borst in plaats met de buik. Dit zorgt er voor dat je sneller gaat ademen, omdat je slechts een beperkt deel van je longvolume gaat gebruiken. Door dit sneller ademen verlies je teveel CO2 en is het evenwicht tussen CO2 en O2 (zuurstof) in je lichaam verstoord. Dit geeft een verhoogde werking van ons orthosympatisch zenuwstelsel tot gevolg.

Even ter verduidelijking, ons lichaam kent verschillende zenuwstelsels, een centraal, waar we directe controle over hebben en waarmee we spieren en dergelijke kunnen doen samentrekken zodat we bewegen. Daarnaast zijn er nog twee andere zenuwstelsels waar we geen directe controle over hebben: de orthosympaticus en parasympaticus, ofwel activator en rustbrenger. Deze hebben voornamelijk invloed op onze organen, bloedvaten, endocrien stelsel, hart e.d. Door de stimulatie van de orthosympaticus gaat ons lichaam in “overdrive” en krijgen we symptomen zoals duizeligheid, hartkloppingen, beklemd gevoel in de borststreek, tintelingen in het aangezicht of handen, zweten, braakneigingen, wazig zicht, enz. Je krijgt niet per se alle symptomen tegelijk als hyperventilant, een aantal ervan samen kunnen al wijzen op hyperventilatie.

Acute of chronische hyperventilatie

Je kan hyperventilatie in een acute vorm krijgen, als een hyperventilatieaanval, waardoor je meerdere symptomen samen ervaart en deze aanval kan als levensbedreigend aanvoelen, maar is het absoluut niet.  Soms is het ook een chronische vorm, waarbij iemand zelfs dagelijks geconfronteerd wordt met de symptomen, in beperkte maar vervelende mate.

Mensen die vooral door een psychische oorzaak hyperventileren, hebben het vaak moeilijk om de zaken “los te laten”, kunnen dingen moeilijk van zich af zetten en zijn vaak piekeraars.  De oplossing om met hyperventilatie om te gaan is vooreerst, zorgen dat de oorzaak aangepakt wordt, en daarnaast natuurlijk ook leren de parasympaticus te stimuleren via een rustige, langzame buikademhaling, waardoor de symptomen zullen afnemen. Dit is dan ook wat de therapie omtrent het probleem inhoudt: we zoeken samen naar de oorzaken, schetsen een beeld van het probleem waardoor we hyperventilatie beter kunnen plaatsen en gaan oefenen op het loslaten van de spanning en een goede, ontspannen buikademhaling aanleren in elke houding. Voor de aanvalsgewijze vorm wordt soms ademen in een zakje geadviseerd, hierdoor recupereer je de CO2 die je teveel uitademt. Gebruik hiervoor liefst een papieren zakje en houd je vingers aan de binnenkant, zodat er toch nog wat zuurstof binnen kan. Geen paniek als de symptomen niet meteen overgaan, dit kan zelfs tot  een 15-20min duren.

Vertigo (positieduizeligheid)

Duizeligheid kan veroorzaakt worden door een functioneel probleem in de nek, waarvoor we dan manuele therapie toepassen.  Het kan ook het gevolg zijn van een probleem in het evenwichtsorgaan, waardoor de hersenen tegenstrijdige informatie krijgen over de stand van het hoofd in de ruimte.  In dit geval is het te remediëren met een paar kinebehandelingen in de praktijk en met een aantal gemakkelijke thuisoefeningen.